Realizujemy projekty
komercyjne
oraz indywidualne

Remont lub naprawa dachu płaskiego

Uszkodzenie dachu płaskiego może być powodem niszczenia nie tylko konstrukcji samego dachu, ale również całego budynku. Warto więc regularnie dokonywać oględzin i w zależności od potrzeb zlecać remonty lub naprawy dachów płaskich. Do prac naprawczych należy między innymi uszczelnianie ubytków, a także osuszanie izolacji dachu. Prace wykonywane w ramach remontu dachu płaskiego mają na celu przywrócenie pokryciu jego pierwotnej funkcjonalności i trwałości – zapewniając ochronę przed przeciekami i uszkodzeniami.

Jednym z najprostszych i najtańszych działań wykonywanych w ramach naprawy dachów płaskich jest uszczelnianie warstwy hydroizolacyjnej. Jej uszkodzenia powodują zawilgocenie izolacji, przez co do budynków dostaje się wilgoć, której trudno jest się pozbyć. Regularna kontrola i uszczelnianie zapobiegają kosztownym konsekwencjom. W tym celu stosowane są różne metody, na przykład stosowanie płynnej membrany na stare poszycie.

Co obejmuje renowacja dachu płaskiego?

Renowacja dachu płaskiego to proces, który obejmuje szereg prac mających na celu przywrócenie pokryciu jego pierwotnej funkcjonalności i estetyki. Dach płaski jest popularnym wyborem w budownictwie komercyjnym i mieszkaniowym ze względu na swoją wszechstronność i możliwość dostosowania do różnych potrzeb. Jednak z czasem i w wyniku ekspozycji na warunki atmosferyczne, dachy mogą ulegać zużyciu i uszkodzeniom. W takim przypadku renowacja dachów przemysłowych lub pokryć na obiektach mieszkalnych może okazać się niezbędna.

Etapy renowacji dachu płaskiego

Profesjonalna renowacja dachu płaskiego wykonywana przez naszą ekipę składa się z kilku istotnych etapów. Pierwszym z nich jest analiza stanu pokrycia, które jest podstawowym badaniem pozwalającym określić, jakie prace są konieczne. Następnie usuwamy stare pokrycie dachowe i izolację, jeśli jest to potrzebne i przechodzimy do napraw strukturalnych. Wykonujemy ewentualne naprawy lub wzmocnienia, a następnie wymieniamy pokrycie dachowe i układamy nową membranę dachową EPDM, PCV lub TPO, co zapewni konstrukcji trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Równie istotne jest dokładne uszczelnienie wszystkich połączeń, przejść i detali dachowych w celu wykluczenia możliwości powstawania przecieków.

Usuwanie nieszczelności dachu

Jeżeli problemem w budynku jest nieszczelność dachu, trzeba jak najszybciej go wyeliminować. Usuwanie nieszczelności dachu należy rozpocząć od poszukiwania ubytków, rozwarstwień itp. w warstwie papy lub membrany. Często takie problemy pojawiają się w miejscach jej łączenia, trzeba więc dokładnie obejrzeć spojenia materiałów oraz wszystkie newralgiczne wystające z dachu elementy, na przykład kominy lub klimatyzatory.

Do usuwania nieszczelności dachów płaskich wykorzystywane są łaty, lepiki i papy podkładowe, masy bitumiczne lub papy termozgrzewalne, które w procesie nakładania ogrzewane są palnikami. Wybór metody zależy od sposobu, w jaki został wykonany dach oraz materiałów użytych do hydroizolacji. W wyborze najbardziej efektywnego sposobu naprawy dachu pomagają profesjonaliści, którzy umieją rzetelnie określić wielkość i charakter uszkodzeń. Należy pamiętać, że od szczelności stropodachów zależą pełnione przez nie funkcje.

Copyright © 2024 MAK-DACHY

Design by Graff