Realizujemy projekty
komercyjne
oraz indywidualne

Remont lub naprawa dachu płaskiego

Uszkodzenie dachu płaskiego może być powodem niszczenia nie tylko konstrukcji samego dachu, ale również całego budynku. Warto więc regularnie dokonywać oględzin i w zależności od potrzeb zlecać remonty lub naprawy dachów płaskich. Do prac naprawczych należy między innymi uszczelnianie ubytków, a także osuszanie izolacji dachu.

Jednym z najprostszych i najtańszych działań wykonywanych w ramach naprawy dachów płaskich jest uszczelnianie warstwy hydroizolacyjnej. Jej uszkodzenia powodują zawilgocenie izolacji, przez co do budynków dostaje się wilgoć, której trudno jest się pozbyć. Regularna kontrola i uszczelnianie zapobiegają kosztownym konsekwencjom. W tym celu stosowane są różne metody, na przykład stosowanie płynnej membrany na stare poszycie.

Usuwanie nieszczelności dachu

Jeżeli problemem w budynku jest nieszczelność dachu, trzeba jak najszybciej go wyeliminować. Usuwanie nieszczelności dachu należy rozpocząć od poszukiwania ubytków, rozwarstwień itp. w warstwie papy lub membrany. Często takie problemy pojawiają się w miejscach jej łączenia, trzeba więc dokładnie obejrzeć spojenia materiałów oraz wszystkie newralgiczne wystające z dachu elementy, na przykład kominy lub klimatyzatory.

Do usuwania nieszczelności dachów płaskich wykorzystywane są łaty, lepiki i papy podkładowe, masy bitumiczne lub papy termozgrzewalne, które w procesie nakładania ogrzewane są palnikami. Wybór metody zależy od sposobu, w jaki został wykonany dach oraz materiałów użytych do hydroizolacji. W wyborze najbardziej efektywnego sposobu naprawy dachu pomagają profesjonaliści, którzy umieją rzetelnie określić wielkość i charakter uszkodzeń. Należy pamiętać, że od szczelności stropodachów zależą pełnione przez nie funkcje.

Copyright © 2023 MAK-DACHY

Design by Graff