Realizujemy projekty
komercyjne
oraz indywidualne

Dach zielony – czym jest i jakie są jego zalety?

Zielone dachy to oryginalne i rzadko spotykane rozwiązanie, które w warstwie wykończenia pokrycia dachowego wykorzystuje roślinność. Ma ono wiele zalet, dlatego, mimo że nie jest powszechne, to inwestorzy coraz częściej się na nie decydują. Przede wszystkim dach zielony ma dużą pozytywną wartość dla środowiska. Wykorzystanie dachów w celu zazielenienia otoczenia jest bardzo istotne, ponieważ w związku z dużą urbanizacją i rozwiniętym budownictwem w otoczeniu jest coraz mniej miejsca na zakładanie parków, skwerów lub ogrodów.

Funkcje dachu zielonego to między innymi oczyszczanie powietrza. Dzięki zdolnościom filtracyjnym roślin zielonych w okolicy poprawia się jakoś powietrza, co ma duży wpływ na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Dachy tego rodzaju mają również zdolność gromadzenia wody deszczowej, a tym samym opóźniają jej spływ do kanalizacji oraz stabilizują poziom wód gruntowych.

Jak to działa, czyli jak zbudowany jest dach zielony?

To nietypowe rozwiązanie może budzić wątpliwości i obawy, czy aby na pewno jest bezpieczne. Dachy zielone nie mają jednak wpływu na pogorszenie stanu budynku i są całkowicie bezpieczne, o ile są odpowiednio przygotowane i pielęgnowane.

W budowie zielonego dachu kluczowe jest zastosowanie kilku warstw. Najniższą warstwę stanowi termoizolacja zapewniająca ocieplenie budynku, na nią stosowana jest hydroizolacja, której zadaniem jest zabezpieczenie stropu przed wilgocią. Dalej warstwa drenażowo-akumulacyjna, filtrująca i substratu. Następnie pozostaje wybór odpowiednich roślin i radość z osiągniętego efektu, który jest estetyczny i pożyteczny.

Copyright © 2023 MAK-DACHY

Design by Graff